การจัดทำรายงานการเงินประจำวัน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด รุ่นที่ 7 วันที่ 9-11 มิ.ย จ.ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 36 ครั้ง