แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร รุ่น 1 เชียงใหม่ 31 ม.ค.-2ก.พ

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2564 ดูแล้ว 776 ครั้ง