การจัดทำงบทรัพย์สินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมและการจำหน่ายทรัพย์สิน รุ่นที่1ระหว่างวันที่ 7ก.พ.- 9 ก.พ.2563 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ: 2 ส.ค. 2564 ดูแล้ว 879 ครั้ง