การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5 วันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. อุบล

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2564 ดูแล้ว 409 ครั้ง