การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 6 วันที่ 7-9 ส.ค. ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2564 ดูแล้ว 296 ครั้ง