หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นที่2 อุบลฯ 18-20 ก.ย.63

เผยแพร่เมื่อ: 2 ส.ค. 2564 ดูแล้ว 217 ครั้ง