ลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)รุ่นที่2

เผยแพร่เมื่อ: 2 ส.ค. 2564 ดูแล้ว 468 ครั้ง