หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 เชียงใหม่ 25-27 ก.ย.63

เผยแพร่เมื่อ: 2 ส.ค. 2564 ดูแล้ว 292 ครั้ง