การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 ( รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 22 พ.ย. 63 )

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2564 ดูแล้ว 249 ครั้ง