การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปี 2564 ( วันที่ 25-27 ธ.ค 63 จ.สระแก้ว )

เผยแพร่เมื่อ: 2 ส.ค. 2564 ดูแล้ว 179 ครั้ง