การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel รุ่นที่ 2 เชียงใหม่22-24กพ

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2564 ดูแล้ว 215 ครั้ง