การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ Excel รุ่นที่ 1 สงชลา 12-14 มี.ค.64

เผยแพร่เมื่อ: 27 ก.ย. 2564 ดูแล้ว 191 ครั้ง