ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีประจำปี ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ: 24 ก.พ. 2561 อ่านแล้ว 471 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีประจำปี ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
โดยสำนักบริการวิชาการ มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม