ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีประจำปี ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ: 17 ก.ย. 2560 อ่านแล้ว 1,709 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีประจำปี ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
โดยสำนักบริการวิชาการ มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม