โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ: 26 พ.ค. 2561 อ่านแล้ว 434 ครั้ง