โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ: 1 พ.ย. 2560 อ่านแล้ว 2,140 ครั้ง