ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
เทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 4 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน