ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมท็อปแลนด์ โทร 055247800 จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน