ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรม เฟิร์สแปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 038426352 ถึง 4 จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน