ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมบ้านเชียง โทร 042327911 ถึง จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน