ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
รุ่นที่
7 ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดา โทร 022764999 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน