ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
รุ่นที่
8 ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 0743534 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน