ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 2563 - 2 ก.พ. 2563 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน