ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2563 - 3 พ.ค. 2563 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ โทร 045251288 จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน