ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 (เลื่อนออกไปก่อน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน