ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
9 ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 2564 - 4 เม.ย. 2564 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทรศัพท์ 032472444 ต่อ 1 จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน