ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
11 ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. 2564 - 11 เม.ย. 2564 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โทรศัพท์ 038226070 จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน