ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
โครงการอบรม “การเบิกจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB Corporate Online และแนวทางการป้องกันการทุจริต ข้อทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมไดมอนพลาสซ่า อ.หาดใหญ่ โทร 077 277 299 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน