ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
โครงการอบรม “การเบิกจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB Corporate Online และแนวทางการป้องกันการทุจริต ข้อทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
รุ่นที่
7 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2564 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 045283999 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน