ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (การบันทึกบัญชีในรูปแบบมือ)
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2561 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน