ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (การบันทึกบัญชีในรูปแบบมือ)
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 9 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน