ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042-111241 (ปิดลูก excel) จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน