ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 14 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โทรศัพท์ 035-526111 (ปิดลูก excel) จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน