ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์ 090-9769697 (ปิดลูก excel) จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน