ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 7 ต.ค. 2565 - 9 ต.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง โทรศัพท์ 02-9926999 (ปิดแม่) จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน