ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (ปิดแม่) จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน