ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์ 090-9769697 (ปิดแม่) จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน