ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
รุ่นที่
8 ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043-245999 (ปิดแม่) จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน