ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
รุ่นที่
13 ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 (ปิดลูก excel) จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน