ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
รุ่นที่
14 ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (ปิดลูก excel) จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน