ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 การจัดการราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีธนารักษ์ใหม่ 69 ประเภท การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเข้าสู่ระบบ Ltax online
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โทรศัพท์ 053 224 333 (แผนที่ภาษี Ltax) จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน