ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 การจัดการราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีธนารักษ์ใหม่ 69 ประเภท การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเข้าสู่ระบบ Ltax online
รุ่นที่
7 ระหว่างวันที่ 3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (แผนที่ภาษี Ltax) จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน