ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โทรศัพท์ 053 224 333 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน