ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน