ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
รุ่นที่
10 ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน