ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน