ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ เตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปรับปรุงยอดผ่านระบบบัญชีคอมฯ ของ อปท. (e-LAAS) การตรวจฎีกาตั้งหนี้ (AP)
รุ่นที่
9 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โทรศัพท์ 043 519 000 จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน