ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำรายการเงินประจำวัน ใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จัดฎีกา ตรวจฎีกา จัดทำเช็ค กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำงบทดลองประจำเดือน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
รุ่นที่
7 ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043 245 999 จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน