ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2566
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 (4 วัน)
สถานที่
โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา โทร.038 416 630 จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน