ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน
5,300 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน