ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖"
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) โทรศัพท์ 02-9926999 จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน
5,300 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน