ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 การแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีของปีล่วงมาแล้ว การจัดกระบวนการเก็บภาษีแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย"
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-347-444 จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน